Bu Blogu Takip Et

Sayfalar

Translate

17 Kasım 2011 Perşembe

Enerji Beden Olgusu ve Getirdiği Yenilikler

Sosyalist ülkelerde gördüğümüz yeni ve alışılmış olmayan keşifler, potansiyel olarak büyük önemi haizdir. Artık kendimizi ya da başka herhangi bir kimseyi (Kirlian Fotoğraflarını görmeden önce olduğu gibi) katı maddesel bir yapı olarak düşünemeyeceğiz.
Bir Enerji ya da Astral Bedenimizin var oluşu ile ilgili olarak Sovyet bilim adamlarının vardığı sonuçlar çok şurnüllüdür. Bizim iki bedene sahip olduğumuz konusundan dolayı felsefe, bilim, sanat, din ve tıp alanlarındaki görüşlerimizin değişmemesine imkan yoktur. Ona şimdilik ikinci (tali) beden diyoruz, ama belki de o birinci (esas) bedenimizdir. Belki onunla evrendeki her şeye şimdiye kadar tahmin ettiğimizden daha hayati bir şekilde bağlı bulunuyoruz.
Parapsikoloji için dahi, insanın Enerji Beden anlayışı, asırların getirdiği bir çok esrara anahtar olabilir. Öyle görünüyor ki, Bayan Garrett'in, Enerji Bedenin mevcudiyeti ve Güneşsel tesirIerin onun üzerinde etkili olduğu hakkında söyledikleri doğrudur. Acaba, o, bu Enerji Beden'in bir çok ruhsal olayda vasıtalık ettiğini söylerken de haklı mıydı?
Kirlianlar, parapsikologlara yeni bir keşif tekniği verdiler. Ve onlar da bu teknikten derhal D.D.İ. ve Enerji Beden'in keşfinde yararlanmaya başladılar.

Alternatif tıp, şifalı bitkiler, Yoga, Meditasyon, Reiki, Feng Shui
Metafizik / Parapsikoloji Mistisizm, Spiritüalizm, Okultizm

Hiç yorum yok: